logo cck74logo kmkOp maandagavond 29 april 2019 vond in het repetitielokaal van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals de eerste officiële repetitie plaats van het nieuwgevormde Federatiekoor van het Vaalser mannenkoor en CCK’74 Esch-Lemiers. De voorzitters van beide verenigingen zetten die avond hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Alvorens dit besluit definitief werd genomen, mochten de koren al meer dan een jaar samenwerken bij diverse repetities en uitvoeringen. En zijn er vele vergaderingen geweest van besturen en commissies van beide verenigingen over het hoofdthema: Samenwerken.

Beide verenigingen keken reeds vol tevredenheid terug op deze muzikale en vriendschappelijke “proefperiode”, welke nu heeft geresulteerd in een federatie van beide mannenkoren. Door het vormen van deze federatie is een vaste basis gevonden voor het behoud van beide koren en het weer gedurende decennialang handhaven en uitvoeren van kwalitatief verantwoorde mannenkoormuziek in de gemeente Vaals en de regio.

Zoals genoemd is het doel van de samenwerking de kwaliteit van de mannenkoorzang in de gemeente Vaals en de regio voor de toekomst zoveel als mogelijk te borgen. Terugloop van leden in beide koren noopte tot deze samenwerking. Het nieuwgevormde koor telt nu zo’n 75 actieve leden, waarbij de vier stemgroepen op peil zijn en garant staan voor prachtige uitvoeringen.

De federatie houdt rekening met de bestaande muzikale activiteiten en optredens in de eigen kern, te weten Vaals, Lemiers, de kerk en de gemeente. Jaarlijks zullen de muzikale activiteiten van beide verenigingen met elkaar worden afgestemd tot één Federatieprogramma.

Beide verenigingen blijven qua organisatie en financiën zelfstandig, met eigen bestuur en CCK’74 heeft een vertegenwoordiging in zowel het bestuur, alsook in de muziekcommissie en de commissie communicatie-P.R. van KMK Cecilia 1837. 

Requiemkoor

Uit leden van beide koren is een nieuw Requiemkoor gevormd, dat, zoals voorheen door CCK’74 geschiedde, uitvaartdiensten op verzoek opluistert. De mogelijkheid om het gehele Federatiekoor voor deze diensten in te huren blijft eveneens mogelijk.

Samenvatting

  • CCK’74 Esch-Lemiers en het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals blijven zelfstandige verenigingen. 
  • Gezamenlijke repetitie is ‘s maandags in Vaals o.l.v. de dirigent van KMK.
  • Alle uitvoeringen en repetities door één koor: KMK samen met CCK.
  • Drie uitvoeringen per jaar in Lemiers: CCK samen met KMK
  • Vertegenwoordiging van CCK in KMK-bestuur en twee commissies.
  • Nieuwe vormgeving van het bestaande Requiemkoor.

KMK/CCK’74 Federatie

Foto: Foto Kaldenbach Vaals