Uitvoeringsdatum 'Krönungsmesse Vaals' wijzigt!

Door de onzekerheden en gevolgen van de voorliggende Corona-pandemie ziet bestuur en organisatiecomité "Krönungsmesse Vaals" zich genoodzaakt de geplande uitvoering van 19 juni a.s. te verplaatsen naar zondag 25 juni 2023.

Lees meer

2e Jaar Corona ... nu Omicron variant

Ook ons Federatiekoor ontkomt nog steeds niet aan de beperkingen die zijn opgelegd vanwege het coronavirus. Sterker nog, alles wijst erop dat wij met de koorzang geduld moeten beoefenen voor zover veiligheid en voorschriften aan de orde zijn.

Lees meer

Weer van ons laten horen...

Weer van ons laten horen...De Corona pandemie en alles wat daarmee samenhangt, zal ongetwijfeld ook voor u in het afgelopen jaar zijn impact hebben gehad. Ook voor het koor is deze periode niet eenvoudig geweest. Bestuur, dirigent en leden hebben veel creativiteit en flexibiliteit moeten inzetten om de doelstellingen van het koor, n.l. oefenen, zingen en mooie muziek maken voor Vaals en verre omgeving te kunnen realiseren.

Lees meer

We zijn weer begonnen!

Na een noodgedwongen 'Corona'-pauze zijn onze repetities vanaf 31 januari jl. weer begonnen.
Belangrijk:
We mogen weer genieten van zang en samenzijn!

Lees meer

Helaas!

Met oog op uw en onze gezondheid hebben we besloten voorlopig geen fysieke repetities en uitvoeringen te houden, maar terug te grijpen op de ons bekende ZOOM-repetities.

Lees meer

Er mag weer gezongen worden!

Eindelijk is het zover. Er mag weer gezongen worden! Zij het met de nodige restricties. Meer dan een jaar hebben we moeten “droogzwemmen”. Ieder voor zich, thuis achter de computer. Het volhouden en de trouw worden nu beloond.

Lees meer