Eerste gezamenlijke concert federatiekoor

Zaterdag, 22 juni jl. was het eerste buitenlands concert van de Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals KMK/CCK 74 Federatie. Weliswaar bijna een thuiswedstrijd! Gezongen werd in de Aula Carolina, gelegen aan de Pontssrasse te Aken. Het optreden ter gelegenheid van onze deelname aan de “Internationale Chorbiennale 2019” duurde ongeveer 45 minuten. Bijna 90 koren uit Aken en de Euregio verzorgden op diverse locaties in de stad uitvoeringen.

Lees meer

Internationale Chorbiennale Aken (D)

Bijna 90 koren uit Aken en de regio bieden, tijdens de "Lange Chornacht", zes uur lang non-stop koormuziek dwars door alle genres op diverse en verschillende locaties in Aken. Ook Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 KMK/CCK’ federatie, i.c.m. ensemble "Tsiel" en HOV Heerlense Oratorium Vereniging zullen hun muzikale medewerking verlenen en wel op zaterdag 22 juni vanaf 19.00 uur in Aula Carolina, in de Pontstrasse 17-19 in Aken. 

Lees meer

Kerkrade anders bekeken

Les Amis de Cècile, de sympathisantenvereniging van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 KMK/CCK’74 Federatie, brengt met haar leden op 5 juli a.s. een uitgebreid bezoek aan Kerkrade.
Na een ontvangst en presentatie in het stadhuis brengt de ‘Beleefbus’ de deelnemers langs het Roda stadion, HuB Kerkrade, Museumplein, GaiaZOO, Leisure Dom en Rolduc voor een bezoek en uitgebreide bezichtigingen.
De afsluiting vindt plaats in Cecilia’s ‘Heemet’, restaurant ’Suisse’ Vaals, voor een gezamenlijk diner.

Lees meer

Feestelijke bezegeling en start nieuwe FEDERATIE in Vaals

- Feestelijke bezegeling en start nieuwe FEDERATIE in Vaals tussen KONINKLIJK MANNENKOOR CECILIA 1837 VAALS (KMK) en CCK’74 ESCH-LEMIERS (CCK) -

Op maandag 29 april j.l. vond in het repetitielokaal in Vaals (zaal Suisse) de eerste officiële repetitie plaats van het nieuw gevormde Federatiekoor onder leiding van dirigent Emmanuël Pleijers. Vanaf 20.00 uur werden in de zaal van verenigingslokaal Suisse de nieuwe zitplaatsen verdeeld en was er een korte kennismakingsrepetitie.

Lees meer

Een en een is één...

Kennisgeving - Tijdens de jaarvergaderingen van CCK '74 Lemiers en KMK Cecilia1837 Vaals is besloten dat beide mannenkoren vanaf 1 maart 2019 nauw gaan samenwerken in een federatie. Met andere woorden: CCK '74 en KMK 1837 blijven zelfstandige verenigingen, maar er is gekozen voor gezamenlijke repetities en gezamenlijke uitvoeringen onder één dirigent. Kleinere uitvoeringen zoals bijvoorbeeld requiemmissen zullen gestalte krijgen vanuit een kleinkoor, samengesteld door zangers van beide koren.

Lees meer