Na 2 jaar weer een Kerstconcert

KERSTCONCERT KONINKLIJK MANNENKOOR CECILIA 1837 VAALS | KMK/CCK’74 FEDERATIE D.D. 18 DECEMBER 2022
Twee jaar zonder Kerstconcert van het koor doet je weer beseffen welke vreemde tijden er achter ons liggen. Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd en zoveel van ons gevergd dat je soms zei: “ik mis eigenlijk niet zoveel, wel lekker rustig.”

Maar als je dan weer op 18 december bij het Kerstconcert zit, weet je het weer. We hebben enorm veel gemist en zeker het Stille Nacht en de andere kerstliederen door het koor gezongen in de kerk.

Kerstconcert 20221218Het koor is natuurlijk ook geconfronteerd geweest met tal van hindernissen in de corona-tijd. Kunnen we wel repeteren? Welke zaal is geschikt als je anderhalve meter afstand moet houden? Hoe is de luchtkwaliteit tijdens het zingen? Zou het mogelijk zijn om ook digitale repetities te houden? Welke apparatuur heb je daar dan voor nodig? En ja hoor. Onder de bezielende leiding van Emmanuël Pleijers en John Schwanen kregen ze het voor elkaar om, in de periodes dat er niet gezamenlijk gerepeteerd kon worden, op digitale wijze door te gaan. Een trouw aantal koorleden zat iedere maandagavond gereed om samen te repeteren. Er werden zelfs nieuwe stukken ingestudeerd. Bovendien heeft het koor, in tegenstelling tot veel andere koren, geen last van leegloop. Er komen zelfs regelmatig nieuwe leden bij.

En op 18 december vanaf 17.00 uur zijn we er getuigen van geweest. Het koor heeft niet aan kwaliteit ingeboet. Hun warme vertrouwde klank was als vanouds. Zij hebben op een prachtige wijze een keur aan mooie internationale en traditionele Kerstliederen vertolkt in o.a. de Nederlandse, Duitse, Franse, Latijnse, Chileense, Poolse en Zweedse taal. Verder werd het programma opgeluisterd door sopraan Janine Kitzen en het Limburgs Trombone Ensemble onder leiding van Sandor Hendriks en de pianist was Marcel Konieczny. Jammer genoeg konden we niet genieten van de baritonstem van Peter Schillings, die helaas door de griep geveld werd.

Voorzitter John Schwanen opende het concert en richtte een speciaal woord van welkom aan de toehoorders uit de Oekraïne waarvoor het koor kaarten ter beschikking had gesteld. Vervolgens presenteert pastoor Broekhoven op onnavolgbare wijze de afzonderlijke liederen gelardeerd met wijsheden, anekdotes, actualiteiten en observaties en wees hij op het belang van bezinning en geloof in deze tijd. Ook prees hij zich gelukkig met het feit dat er veel mensen aanwezig waren die de koormuziek in de kerk prefereren boven de finale van het WK-voetbal.
Er volgt een programma van 18 liederen waarbij het te ver gaat om deze allemaal apart onder de loep te nemen. De meeste liederen zijn afkomstig uit het enorme repertoire aan kerstliederen van het koor. Twee liederen "Weihnachten im Waldkirchlein" van L. Bauman en "Jul, Jul, strålende Jul" een traditioneel Zweeds kerstlied werden voor de eerste keer gezongen.
Ook de liederen die samen met het Trombone Ensemble gezongen werden waren heel bijzonder. De warme klanken van het koor en de trombones passen uitstekend bij elkaar en verhogen de kerstsfeer. Het "Oh du Fröhliche Weihnachtszeit" van Ascola was daar een goed voorbeeld van.

Bij de introductie van het Trommellied van W. Lüderitz wijst pastoor Broekhoven op de huidige vreselijke situatie in de Oekraïne waarbij het lied ons wakker trommelt om niet te buigen voor oorlog en ongerechtigheid.

Sopraan Janine Kitzen verraste met haar heldere stemgeluid bij de vertolking van de door haar gezongen liederen zoals in het lied “Jésus chez les Brétons” van C. v.d. Peet en “Gesu Bambino“ van Pietro Yon waarbij de prachtige pianobegeleiding door Marcel Konieczny zeker niet onvermeld mag blijven.

Na de pauze bracht het Limburgs Trombone Ensemble een reeks van bekende kerstliederen ten gehore. Daarna volgden nog een aantal mooie kerstliederen die volgens pastoor Broekhoven zeker niet mogen ontbreken, waarbij het traditionele “Cantique de Noël” van Koekelkoren dit jaar gespeeld werd door Sandor Hendriks met een trombone-solo. Dit was een waardige vervanging van de gebruikelijke wijze van uitvoering van dit lied door Peter Schillings.

Als verrassing werden wij getrakteerd op een vertolking van het Ave Maria door Caccini door Janine Kitzen met pianobegeleiding van Emmanuel Pleijers. Prachtig gezongen en haar gouden outfit maakte het geheel compleet.

Na het Stille Nacht door alle uitvoerenden werd het concert afgesloten door voorzitter John Schwanen. Hij hoopt dat dit concert voor de aanwezigen een moment van harmonie heeft gebracht in deze voor velen moeilijke tijden en wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2023 toe.
Vervolgens dankt hij alle uitvoerenden en medewerkers. Een speciaal woord van waardering richtte hij tot de koorleden. Zonder hun inzet en trouw zou het niet mogelijk zijn geweest om de traditie van het Kerstconcert op deze wijze weer op te pakken.

Namens pastoor Broekhoven worden de aanwezigen uitgenodigd voor de nachtmis die ook door het koor wordt opgeluisterd.

BN