Er mag weer gezongen worden!

Eindelijk is het zover. Er mag weer gezongen worden! Zij het met de nodige restricties. Meer dan een jaar hebben we moeten “droogzwemmen”. Ieder voor zich, thuis achter de computer. Het volhouden en de trouw worden nu beloond.

De eerste repetitie, met fysieke aanwezigheid heeft inmiddels op maandag 5 juli j.l. plaats gevonden. Zo lang de huidige maatregelen met het “1,5 meter protocol” van kracht zijn, passen wij niet allemaal in de zaal van ons verenigingslokaal "de Suisse", daarom vinden onze repetities voorlopig plaats in de grote zaal van “De Obelisk”.
Een woord van dank aan allen voor deze geboden mogelijkheid is hier op zijn plaats. Wij zullen U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Er ligt een vracht van werk op ons te wachten. Wij gaan ons zeker zo snel mogelijk aan U presenteren.
U hoort van Ons!

1e Repetitie Obelisk